CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
PHƯỜNG BÌNH HÀN HOÀN THÀNH VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TẠI CÁC KHU VỰC BỎ PHIẾU
13/04/2021 12:00:00

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, phường Bình Hàn đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Từ ngày 12/4/2021 phường Bình Hàn đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại trụ sở UBND phường và các điểm bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

(Bảng danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND phường) 

Sau khi rà soát và lập danh sách cử tri, tính đến hết ngày 12/4/2021 trên địa bàn phường có tổng số 13.136 cử tri, trong đó có 6.139 nam; 6.997 nữ và 2 cử tri sinh ngày 23/5/2003. Phường có 10 khu vực bỏ phiếu, cụ thể như sau:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm cử tri khu dân cư 12, 15, 16;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 12.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 12.

2. Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm cử tri khu dân cư 8, 17, 19;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 19;

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 19.

3. Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm cử tri khu dân cư 1;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 1.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 1.

4. Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm cử tri khu dân cư 2, 3;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 3;

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 3.

5. Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm cử tri khu dân cư 6, 7;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 6;

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 6.

6. Khu vực bỏ phiếu số 6 gồm cử tri khu dân cư 4;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 4.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 4.

7. Khu vực bỏ phiếu số 7 gồm cử tri khu dân cư 13;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 13.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 13.

8. Khu vực bỏ phiếu số 8 gồm cử tri khu dân cư 9;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 9.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 9.

9. Khu vực bỏ phiếu số 9 gồm cử tri khu dân cư 10;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 10.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 10.

10. Khu vực bỏ phiếu số 10 gồm cử tri khu dân cư 11;

- Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa khu dân cư 11.

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 11.

           Bên cạnh đó, UBND phường Bình Hàn cũng thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri của các KDC 2, 7, 8, 15, 16, 17 tại nhà văn hóa KDC.
              

(Bảng danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa khu dân cư 3 thuộc khu vực bỏ phiếu số 4)

Ngay sau khi niêm yết, UBND phường đã công bố rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của phường và khu dân cư để các cử tri nắm được và tới các điểm niêm yết danh sách cử tri để kiểm tra thông tin nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung nếu phát hiện sai sót.

         Công tác đảm bảo cơ sở vật chất đến hiện tại cơ bản đã đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử theo tiến độ công việc đề ra. Công tác thông tin, tuyên truyền được chuẩn bị và thực hiện đầy đủ tạo không khí tưng bừng, phấn khởi hướng tới ngày hội toàn dân 23/5. 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1702
Trước & đúng hạn: 1697
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 21:47:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG BÌNH HÀN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Sáu - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: số 90 đường Quyết Thắng, phường Bình Hàn, tp. Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852896

Email: 

binhhan.tphaiduong@haiduong.gov.vn
                  
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 9,343