Đăng nhập

Cổng TTĐT Phường Bình Hàn - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Phường Bình Hàn

​Trưởng Ban Biên Tập : Bùi Văn Sáu - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ : số 90 đường Quyết Thắng, Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Điện thoại : 0220.3852896

Email : binhhan.tphaiduong@haiduong.gov.vn​​